BHH KARDİOLOJİ YAKLAŞIMI

Dolaşım sistemi hastalıkları ve bu sistemin ana unsuru olan kalple ilgili problemler, kedi ve köpeklerimizde karşılaştığımız sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kalp hastalıklarının tanısal sürecinde Radyografi, EKG ve Ekokardiografi başvurulan en önemli muayene yöntemleridir. Bunun yanında gerektiğinde tamamlayıcı muayene ve testler uygulanır. Kardiak MR ile dolaşım esnasında oluşan kaçaklar ve doğmasal anomaliler izlenebildiği gibi, dolaşım bozukluklarının saptanmasında uygulanan anjiografi teknikleri ile tamamlayıcı teşhis yöntemleri bir üst kademeye taşınmaktadır. Kardiyolojik problemlerin başlamasından itibaren kandaki enzimatik değişikliklerin saptanması ile de hastalıkların tespiti daha kolay yapılabilir olmaktadır.

Ülkemizde kardiyoloji yaklaşımı özellikle son 5 yılda gelişim göstermiş ve hastalarda kardiyolojik sorunların varlığı, yapılan tahlil ve tetkikler ile anlamlı yer elde etmiştir. Bu gelişim sürecinde, hastaların fiziksel muayenesi ile ilk dönemlerde tespitler yapılmaya çalışılmış ve zaman içerisinde belli kan tahlilleri ile oluşan bozuklukların kan tablosuna yansımaları araştırılmıştır. Kalp ritmlerinin önemli yer ettiği saptanmış ve elektrokardiyografi (EKG) rutin kullanıma girmiştir. İlerleyen süreçte, kalbin ekokardiyografik  (Echo) incelemeleri ile kalbin yapısal değişimleri izlenmiştir. Son dönemde de tomografi ve manyetik rezonans ileri incelemelerle sorunlar saptanmaya çalışılmaktadır.

Başkent Hayvan Hastanesi olarak, kardiak problemlere yaklaşımda hastalıkları en erken safhada tespit edebilmek amacıyla, aşılama dahil yapılan tüm muayenelerde kalp hastalıkları yönünden de analizler yapılmakta ve gerek görüldüğü durumlarda kardiak check-up önerilerek, hastalıkların tanımlanmasına çalışılmaktadır. Erken dönemde tespit edilen hastalarda, hastalığın ilerleyişinin engellenmesi ve kaliteli bir yaşam sunulması amaçlanmaktadır.

Kedi köpeklerde kalp hastalıklarının büyük çoğunluğunu kapak problemleri ve kalp büyümeleri oluşturmaktadır. İlerleyen yaşlarda oluşmakta olan bu problemlerde, tedavi sürecinde kalp üzerinde oluşan aşırı yük azaltılmaya çalışılmakta ve hastalığın ilerleyiş hızlı düşürülmektedir. Bu problemlerin tespitinde ekokardiyografinin önemi büyüktür. Renkli doppler incelemeler ile kapak kaçakları tespit edilmekte ve derecelendirilebilmekte, dolayısıyla hastalıkların prognozu açısından da hasta sahipleri bilgilendirilmektedir. Yine radyografik olarak tespit edilmiş bir kalp büyümesinin, kalbin iç yapıları incelenerek ne kadar ve ne düzeyde bozukluğa uğradığı saptanmaktadır. Kalbin ritm bozuklukları ve buna neden olan etmenler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Yapılan kan tetkikleri ile kalbin bozuk çalışmasının diğer organlarda yaratmış olduğu bozukluklar ve seviyeleri tespit edilmektedir.

Özetle, steteskop ile başlayan ve tomografiye kadar uzanan bu teşhis yolunda çeşitli eğitim, seminer, kurs ve kongrelerine katılan uzman kadromuz ile sevgili dostlarımızın yanındayız.


Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Copyright © 2019 (BHH) Başkent Hayvan Hastanesi.  Tüm hakları Saklıdır – WonderiaCopyright © 2019 (BHH) Başkent Hayvan Hastanesi.  Tüm hakları Saklıdır – Wonderia